jueves, 23 de julio de 2009

Namokar Mantra

Namokar Mantra

Namo Arhanta Namah

Namo Siddha Namah

Namo Airia Namah

Namo Uvajjhaya Namah

Namo Loe Savva Sahu Namah

Eso Panch Namokkaro, Savva Pao Panasanam

Mangalanamch Savvesi, Padhamam Hoi Mangalm

No hay comentarios:

Publicar un comentario